Pope's College – Sawyerpuram – Thoothukudi,

National Assessment and Accreditation Council

logo-22-3

SWAYAM MOOCS (Massive Open Online Courses) Committee

NAME

1. Dr. R. Selvakumar
2. Dr. J. Jebaraj Devadasan
3. Dr. B. Ravindran Durainayagam
4. Dr. S. Johnson Navamani
5. Dr. P. Kutty Juskar Jebaraja
6. Mr. J. Johnson Asir
7. Dr. H. Velwet Getzimah
8. Dr. J. Jebasingh Kores
9. Dr. I. Ponnusamy
10. Dr. K. Mutharasan
11. Mrs. G. Jeyasutha Perciya
12. Mr. M. Samuel
13. Mr. D. Rajakumar
14. Mr. G. Jabez Rajan
15. Mr. K. Karthis